Apollo
(Parnassius apollo)
Nationalpark Mercantour (Frankreich)

© Frank Hullmann